Chính sách bảo mật

0855.728.666

0855.917.999

Chính sách bảo mật
Ngày đăng: 23/03/2021 07:41 AM

  Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên:http://dailysatthep.net/

  1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

  Chính sách bảo mật mô tả cách Lộc Hiếu Phát tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Lộc Hiếu Phát (khách hàng). Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Lộc Hiếu Phát được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên Lộc Hiếu Phát.

  2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

  2.1. Phạm vi thu thập thông tin

  2.2. Cam kết lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng

  2.3. Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng

  2.4. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

  Lộc Hiếu Phát có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

  2.5. Liên kết với các website khác

  2.6. Chia sẻ thông tin khách hàng

  2.7 Quyền lợi khách hàng

  khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Lộc Hiếu Phát sửa lại những sai sót trong dữ liệu của khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào khách hàng cũng có quyền yêu cầu Lộc Hiếu Phát ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị.

  2.8. Sử dụng Cookie

  Lộc Hiếu Phát cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Lộc Hiếu Phát … nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Lộc Hiếu Phát hiểu rõ nhu cầu, sở thích của khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

  2.9. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ tại website hoặc trực tiếp qua hotline. Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web.

  Trân trọng

  BQT Lộc Hiếu Phát

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline